ul. Marjańskiego 3 lok. 406
Rewir

Komornik Sądowy Piotr Krasuski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Kancelaria Komornika w Białymstoku przy ul. Marjańskiego 3/406 działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Białymstoku, jednakże na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego, w obrębie apelacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.